Alweer een Klimaattop: waar gaat COP24 in Polen over? 1629 cares

Er wordt de laatste jaren wat afgepraat over het klimaat. Niet zo gek: de urgentie om opwarming van de aarde tegen te gaan is enorm hoog. De komende twee weken vindt in het Poolse Katowice de Klimaattop COP24 plaats. Wat wordt daar besproken? Wat zijn de verwachtingen? En welke rol speelt CARE aan de onderhandelingstafel?

protestactie klimaatverandering
Foto: Flickr/Takver

Wat is COP24?

COP24 is geen nieuwe Amerikaanse politieserie, maar de klimaatconferentie die van 2 tot en met 14 december plaatsvindt in Katowice, Polen. De 24 staat de voor de 24e  keer sinds 1992 dat de Verenigde Naties een klimaatconferentie organiseert. Destijds beet de Rio Earth Summit het spits af. COP is een afkorting van Conference of the Parties.

Wie zijn die partijen en waar gaan ze over praten?

De aanwezigen zijn onder meer politici, wetenschappers, het bedrijfsleven en NGO’s uit voornamelijk de milieu- en ontwikkelingssector. De ongeveer 20.000 deelnemers komen uit 190 verschillende landen. Tijdens een algemeen programma en in deelsessies zullen ze met elkaar praten over het klimaat en hoe we de opwarming van de aarde eind deze eeuw zo beperkt mogelijk kunnen houden: het liefst onder de 1,5 graden, anders onder de 2 graden.

Drie thema’s staan centraal in Katowice: technologie, mensheid en natuur. Welke rol kan elektrische mobiliteit vervullen, hoe zorgen we voor een sociale transitie en wat is er mogelijk op het gebied van CO2-opvang met bos-, land- en watermanagement?

We hebben toch onlangs in Parijs nog allemaal afspraken gemaakt?

Parijs lijkt recent, maar ligt alweer drie jaar achter ons. Bovendien werden er destijds ook geen echte afspraken gemaakt, maar een serie ‘implementatierichtlijnen’. Die moesten tijdens een latere bijeenkomst worden uitgewerkt in concrete aangescherpte afspraken en maatregelen. COP24 moet de afronding zijn van het Paris Rulebook.

Sinds het ‘Akkoord van Parijs’ zijn alle betrokkenen alweer drie keer bij elkaar gekomen, in Bonn, Tokio en Bangkok. Deze bijeenkomsten leverden slechts mondjesmaat vooruitgang op. Dat kwam met name door discussies over financiering en transparantie over het nakomen van de afspraken.

klimaattop parijs cop21 2015
Optimisme bij wereldleiders en toenmalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon na de Klimaattop in Parijs in 2015. Foto: Flickr/COP Paris

Gaan ze er in Polen wel uitkomen?

Dat is wel de intentie. Toch is een akkoord allesbehalve vanzelfsprekend. Er is nog steeds veel onenigheid over de financiering van alle maatregelen voor minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Ook zijn grootvervuilers als de lucht- en scheepvaart zijn niet van de partij in Polen. Bovendien zijn de uiteindelijke afspraken niet bindend. 

Daarnaast zijn er sinds Parijs nieuwe inzichten opgedaan over het klimaat. Zo lijkt het punt dat de aarde met 1,5 graden opwarmt volgens een recent IPCC-rapport al ruim voor de eeuwwisseling te liggen. Volgens het rapport zijn er ‘niet eerder vertoonde maatregelen nodig om de opwarming te beperken tot 1,5 graden’. VN-experts zeggen dat de huidige inspanningen verdrievoudigd moeten worden willen we onder de 2 graden blijven en vervijfvoudigd voor maximaal 1,5 graden opwarming.

Wie zijn er namens Nederland van de partij?

Uiteraard is ook Nederland (als EU-lidstaat) vertegenwoordigd in Polen, onder meer met Tweede Kamerleden, klimaatgezant Marcel Beukeboom, VN-jongerenvertegenwoordiger Eefke van der Wouw en verschillende NGO’s, waaronder CARE Nederland, dat opereert onder het internationale team van CARE. De CARE-delegatie is onder meer als waarnemer en adviseur betrokken bij onderhandelingen.

adaptatieprojecten CARE tegen klimaatverandering
CARE zet zich met onder andere adaptatieprojecten in voor mensen die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Foto: Flickr/UNClimatechange

Waarom is de Klimaattop belangrijk voor CARE?

Het akkoord en alle maatregelen hebben veel invloed op het werk van CARE, vertelt Martin Secaira, klimaatexpert bij CARE Nederland. “De meest kwetsbare landen en groepen, zoals vrouwen en meisjes, worden het hardst getroffen door klimaatverandering. De projecten van CARE richten zich specifiek op die groepen.”

“80 procent van de opwarming van de aarde is veroorzaakt door westerse landen. Tegelijkertijd lijden ontwikkelingslanden onder 80 procent van de impact van die opwarming. Een ongelijke verdeling dus. Wij zorgen er mede voor dat de stem van die meest kwetsbaren gehoord wordt in Polen en leidt tot een eerlijk akkoord.”

Wat is voor CARE een ‘eerlijk akkoord’?

Secaira: “Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de meest kwetsbare landen en inwoners. Een eerlijk akkoord is er een waarin de rijkste landen hun verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van een probleem dat ze grotendeels zelf hebben veroorzaakt.”

Met een akkoord komt onder meer financiering vrij voor klimaatprojecten (adaptatie- en mitigatieprojecten) waar CARE met lokale partners in ontwikkelingslanden aan werkt. Maar behalve financiering zijn ook de maatregelen die CO2-uitstoot tegengaan van groot belang. “Een halve graad minder opwarming kan een enorm verschil maken bij extreem weer, zoals droogte en regenval.”   

Oneerlijk zou een akkoord zijn dat een zware last legt op de armste landen, zegt Secaira tot slot. “Maar nog erger zou het zijn als er helemaal geen akkoord wordt gesloten en de onderhandelingen worden uitgesteld naar volgend jaar.”

Show info

TIP DE REDACTIE EN MAAK JEZELF ONSTERFELIJK

Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere initiatieven, slimme acties en gouden daden van individuen die de wereld een beetje beter willen maken. Maar natuurlijk ontsnapt er best wel eens wat aan onze aandacht. And that’s where you come in! Deel jouw tips met ons, dan delen wij het met de rest van de wereld. Bij voorbaat bedankt!

Persoonsgegevens
CARE, initiatiefnemer van Whocares, gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat aangeven via care@carenederland.org.

Klik hier voor meer informatie over privacy

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Heb je in je tijdlijn iets van Whocares gemist? Niets aan de hand. Met een druk op de knop krijg je het beste filmpje van de week in je inbox. Zo duik je het weekend in met een flinke shot inspiratie!

Kijk hier hoe Whocares omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens
CARE, initiatiefnemer van Whocares, gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat aangeven via care@carenederland.org.

Klik hier voor meer informatie over privacy