Alle informatie op de Whocares website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij de redactie van Whocares een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij een e-mail te sturen aan de redactie. Whocares streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Whocares wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Inbreukmakende informatie
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek, als volgt nader toe te lichten:
– Vindplaats van de informatie
– Motivering van uw verzoek
– Naam van de rechthebbende

Bewijsstukken
Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen:
– Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
– Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/haar op te treden.

Via de e-mail verzoekt u Whocares de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarbij verklaart u:
– Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem/haar op te treden.
– Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Whocares uw verzoek gegrond acht, zal de gevraagde informatie worden verwijderen. Het verwijderen van die informatie impliceert niet dat Whocares enige aansprakelijkheid inzake erkent, noch erkent onrechtmatig te handelen.

Show info

TIP DE REDACTIE EN MAAK JEZELF ONSTERFELIJK

Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere initiatieven, slimme acties en gouden daden van individuen die de wereld een beetje beter willen maken. Maar natuurlijk ontsnapt er best wel eens wat aan onze aandacht. And that’s where you come in! Deel jouw tips met ons, dan delen wij het met de rest van de wereld. Bij voorbaat bedankt!

Persoonsgegevens
CARE, initiatiefnemer van Whocares, gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat aangeven via care@carenederland.org.

Klik hier voor meer informatie over privacy

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Heb je in je tijdlijn iets van Whocares gemist? Niets aan de hand. Met een druk op de knop krijg je het beste filmpje van de week in je inbox. Zo duik je het weekend in met een flinke shot inspiratie!

Kijk hier hoe Whocares omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens
CARE, initiatiefnemer van Whocares, gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat aangeven via care@carenederland.org.

Klik hier voor meer informatie over privacy